Voces Layetanas - Reflexions lliures i independents

Els centres escolars han de ser segurs

- -
L'espionatge de la Plataforma per la Llengua posa en qüestió la seguretat dels centres educatius         
Voces Layetanas
Pilar Barriendos 01/08/2019 409
Totes les persones que hem treballat en centres educatius, amb menors d'edat, sabem que no és fàcil que personal aliè al centre entre tranquil·lament i sense identificar-se en un d'ells. 
 
Aquesta circumstància, lluny de ser percebuda negativament, és valorada com una mesura segura tant pel personal laboral com per les famílies. 
 
Desgraciadament totes les alarmes han saltat davant la notícia que en més de 50 centres educatius de Catalunya, persones externes al centre educatiu, en aquest cas concret membres de "Plataforma per la Llengua", han tingut no només accés a l'edifici, sinó a més contacte amb professors i alumnes sense que els contactats sabessin la seva identitat ni l'objecte de la seva presència en el centre. Argumenten que només el Conseller d'Educació, Sr Bargalló, coneixia aquesta iniciativa i objectiu. 
 
No m'ho crec. És impossible. És més, seria molt greu de ser cert perquè indicaria que o bé les adreces dels centres implicats no han activat els protocols aprovats pel mateix Departament d'Educació en referència a l'Organització i Gestió dels centres educatius, o que el Sr. Bargalló ha enviat un correu als directors dels centres mentint sobre la titularitat de l'organització que anava a entrar en els col·legis i relacionar-se amb alumnes i professors, i sobre les finalitats d'aquesta estada. No oblidem que la direcció o titularitat dels centres o serveis educatius són els responsables de difondre les normes d'organització i funcionament del centre i de comprovar i assegurar que es compleixin.
 
Recordem els documents per a l'organització i gestió dels centres educatius publicats en la web del departament d'educació amb data 21 de Juny de 2019. (Cada any es publiquen amb petites modificacions)
 
Assegurances i reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal. 
 
"1.4 Assegurances contractades per altres entitats amb motiu de participació de persones sense relació laboral en activitats lectives o complementàries. Quan es desenvolupi una activitat organitzada pel centre, en la qual excepcionalment, acompanyin a persones sense una relació laboral que no estiguin incloses en un dels col·lectius amb dret a cobertura de l'assegurança contractada per la Generalitat de Catalunya, han de ser membres d'una entitat, com l'AMPA o una associació de voluntariat, i que l'entitat hagi contractat una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil i patrimonial que doni cobertura a aquestes persones."
 
És a dir, la direcció dels centres per a permetre la presència d'aquestes persones havia de conèixer el nom de l'entitat a la qual pertanyien i que aquestes persones comptaven amb pòlissa d'assegurança. A més, no oblidem que qualsevol persona que es relacioni amb menors ha d'haver presentat el seu certificat de delictes de naturalesa sexual. 
 
Tota aquesta desraó, sense oblidar la finalitat vergonyosa d'espiar sobre la llengua d'ús dels nostres menors i professors als patis, planteja una sèrie de preguntes que a l'empara del document Transparència i accés a la informació pública, haurien d'exigir resposta sindicats, AMPAS i col·lectius de drets civils a Catalunya entre altres, sense oblidar el primer organisme que hauria d'estar investigant aquesta situació de menyscapte dels seus drets a la protecció que afecta a menors, l'Alta Inspecció a Catalunya i els Ministres d'Educació i de Justícia. 
 
Per ventura el 100% dels directius i professors dels centres educatius a Catalunya domina l'anglès? Ningú es va adonar d'aquesta mentida? Es van respectar les directrius sobre protecció de dades personals? Quina funció educativa i orientadora es va legitimar per a aquest estudi? Quin ha estat el cost econòmic de l'estudi? Com es va seleccionar la mostra de centres, professors i alumnes? Es van gravar les converses? …
 
Avui ha estat l'espionatge sobre la llengua d'ús dels nostres menors als patis. Quin serà el següent motiu d'espionatge? Poden els nostres fills estar segurs en els centres escolars sense que tinguem la certesa de qui o els qui tenen contacte amb ells? 
 
Exigim la resposta de l'Administració educativa
 
Pilar Barriendos Clavero
 
Professora d'orientació educativa (jubilada)
                   

Voces Layetanas: Articles relacionats