El triple lideratge de Catalunya: Majors impostos, major despesa en polítics i pitjor govern

- -
La confluència de tres informes diferents dibuixa un panorama desolador per als habitants de Catalunya         
Noticias (Layetania)
José A. Ruiz 31/05/2021 2625
Poques vegades conflueix en una comunitat autònoma un triplet com el descrit, tan documentat i recolzat com el que encapçala aquest article.
La major càrrega impositiva del món desenvolupat
O en altres paraules, els catalans paguem més impostos que ningú. Són les dades de l'últim informe de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE). Especialment desoladora és la gràfica de pressió fiscal normativa, que indica que la zona del món on menys es paga és Estònia, seguida de Letònia, i la zona del món sotmesa a la major pressió fiscal és Catalunya, seguida d'Itàlia i Xile. Perquè ens fem una idea, la pressió fiscal de Madrid és un 86% superior a la d'Estònia, mentre que la pressió fiscal a Catalunya és un 186,8% superior a la d'Estònia i una mica menys del doble de la de Madrid. En definitiva, que ara mateix per als catalans la definició de "paradís fiscal" és "qualsevol lloc fora de Catalunya". Aquest és l'informe elaborat per la IEE: https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/iee-opinion.-la-competitividad-fiscal-de-las-comunidades-autonomas.pdf
La comunitat amb el pitjor govern d'Espanya
És el que es desprèn del European Quality of Government Index de 2021 elaborat pel Quality of Government Institute de Göteborg. En el seu últim informe adjudica la pitjor qualitat de govern i major taxa de corrupció a Catalunya, que li treu el lloc a Andalusia, que al 2017 era el pitjor govern amb una nota que duplicava la catalana durant la legislatura de Susana Díaz i just abans de l'intent unilateral de secessió a Catalunya. Des de llavors la nota negativa andalusa s'ha moderat lleument (passant del -0.675 al -0.654) mentre que la nota catalana ha empitjorat passant del -0.303 a un esgarrifós -0.837. Podeu consultar l'informe complet en aquest enllaç: https://www.gu.se/sites/default/files/2021-05/2021_4_%20Charron_Lapuente_Bauhr.pdf i veure la gràfica interactiva aquí: https://qog01-p.gu.gu.se/shiny/users/xalvna/qog/eqi_map/
La major despesa en polítics d'Espanya
Amb 15,68 milions d'euros de retribucions als seus alts càrrecs Catalunya ostenta el lideratge indiscutit pel que fa a quant li costen els polítics als ciutadans. Encara que els salaris més alts corresponen als càrrecs de Madrid (92.004€ davant dels 87.577€ de Catalunya) el fet que a Catalunya hagin 179 alts càrrecs davant els 114 de Madrid fa que a Madrid la despessa total sigui de 10,49 milions d'euros davant els 15,68 milions de Catalunya. És a dir, a Catalunya els polítics ens costen la meitat més que a Madrid, quelcom que hem conegut el mateix mes en què l'Artur Mas es jubila amb una pensió de 7.662€ mensuals. En aquesta ocasió l'informe ha estat remès a El Confidencial pel Ministerio de Política Territorial y Función Pública, i podeu accedir a el en aquest enllaç: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-17/sueldos-altos-cargos-comunidades-autonomas_2452403/
La conclusió és demolidora. A Catalunya paguem més impostos que a cap altre lloc al món i tenim el pitjor govern autonòmic d'Espanya en el qual ens gastem més diners que els ciutadans de qualsevol altra comunitat. Poc sorprèn que Catalunya sobresurti també en un quart apartat: La participació més baixa de la història en les darreres eleccions autonòmiques. Sembla evident que el desacord entre els catalans i els seus polítics també és de rècord.
                   

Onda Layetana Noticies: Articles relacionats